ف الف یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 01:52 ب.ظ نظرات ()
عواملی که نشان میدهد مرد همسرش را دوست ندارد!!  :

به توسعه ی زندگی فکر نمیکند(سرکار نمیرود)

به امورات زندگی بی اعتنا است(چندین ماه است که شیر آب خراب است و اواهمیت نمیدهد،البته اگر واقعا شرایط بوده و او بی تفاوت بوده است)

از بدن زن فراری است(این در صورتی است که زن تمام نکات بهداشتی را رعایت کرده است و باز مرد فراری است)

دقت کنید که:
یک مرد باید حتما تمام موارد بالا را باهم داشته باشد تا بتوان گفت همسرش را دوست ندارد.