ف الف یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 11:41 ق.ظ نظرات ()

خیلی زن و شوهرها فکر می کنند برهنه کامل به رخت خواب رفتن می تواند راه خوبی برای انتقال این پیام باشد که امشب وقتش است!

اما واقعا این راه خوبی نیست. حداقل به 3 دلیل:

1- امکان معاشقه طولانی و مراحل بیرون آوردن لباس را از شما می گیرد.

2- مرد را سریع تر تحریک می کند و ممکن است قبل از آمادگی زن نزدیکی شروع شود.

3- حساسیت زوجین نسبت به بدن برهنه همدیگر را کم می کند.

پس بهتر است نه با همان لباس های شلخته توی خانه، که با لباس های مخصوص به رخت خواب بروید تا نشان بدهید امشب وقتش است!