ف الف سه شنبه 19 تیر 1397 05:16 ب.ظ نظرات ()

بله؛ شما می توانید!

حتی اگر در حال حاضر در موقعیت بدی هستید،

شاید احساس دلسردی کنید.

شاید حس کنید دیگر پیر شده اید.

شاید احساس ناراحتی داشته باشید.

شاید بیمار باشید.

شاید طلاق گرفته باشید.

شاید بیکار شده باشید.

اما تنها چیزی که مهم است،

این است که هنوز زنده هستید!

و این بدین معنی است که خداوند در شما پتانسیل، انرژی و قابلیتهای بالقوه ای را برای بالفعل شدن سراغ و توقع دارد،

هنوز سفر طولانی در پیش دارید.

درک کنید که می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید!

تلخی های گذشته تان را فراموش کنید.

فقط به این خاطر که نتوانستید کاری را در گذشته انجام دهید، این معنی را نمی دهد که نمی توانید کاری را در آینده هم انجام بدهید.

هرگز نا امید نباشید؛

هر چیزی امکان پذیر است.