ف الف جمعه 12 مرداد 1397 02:51 ب.ظ نظرات ()
●افرادی که سادیست هستند(یعنی سادیسم دارند)بیشتر در رابطه های جنسی نقش فاعل را بازی میکنند(یعنی بیشتر از پارتنر خود فعالیت میکنند)

●افرادی که مازوخیست هستند(یعنی مازوخیسم دارند)بیشتر در رابطه های جنسی نقش مفعول را بازی میکنند(یعنی دوست دارند طرف مقابل بیشتر فعالیت کند و اینها ساکت و آرام باشند)