ف الف پنجشنبه 1 شهریور 1397 10:54 ق.ظ نظرات ()

■ نگاه کودکانه به او:  نوجوان به این موضوع  که به او به دیدهٔ کودک بنگرید، بسیار حساس است و از این مسأله رنج می‌برد. بسیاری ازدلسوزیهای پدران و مادران برای نوجوان، چنین پیامی دارد.
 
■ مقایسه: نوجوان از این که او را با دیگران (خواهر و برادر، فرزندان نزدیکان یا همسالان) مقایسه کنید، متنفر است. 

■ تبعیض: از دیگر حساسیتهای نوجوان، تبعیض بین او و دیگر خواهر و برادران است. 

■ بی اعتمادی والدین به او: نوجوان دوست دارد به او اعتماد داشته باشند. بسیاری از سؤالات والدین از او و گوشه و کنایه ها، از بی اعتمادی به وی حکایت دارد و حساسیت او را بر می انگیزد.

در دوران حساس نوجوانی کنار نوجوان باشید نه مقابل او.