ف الف یکشنبه 4 شهریور 1397 11:37 ق.ظ نظرات ()

 
●زنان به خود سرزنشی گرایش دارند
و مردان به سرزنش اطرافیانشان.

●زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می كنند
و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند.

●زنان حالت دلواپسی و ترس دارند
و مردان بدبین و گارد گرفته می شوند.

●زنان از هر درگیری فاصله می گیرند
و مردان درگیری و کشمکش درست 
می کنند.

●زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشان صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت درباره افسردگی شان را ضعف می دانند.

●اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می آورند، در حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می كنند.